Gestoria

Oferim serveis de gestoria a Andorra i assessoria integral. Creació d’empreses, comptabilitat, comptes anuals, optimització fiscal, nòmines, etc. Un servei a mida de les teves necessitats, sense conflictes d’interès, garantint en tot moment la professionalitat i la qualitat en el servei.

 • Serveis fiscals
  • Assessorament fiscal.
  • Planificació i optimització fiscal.
  • Confecció de declaracions tributàries.
  • Liquidació d’impostos periòdics i tancaments anuals
 • Serveis de comptabilitat
  • Assessorament comptable i revisió de procediments interns.
  • Comptabilitat / Elaboració periòdica dels estats comptables: Llibre Diari i Major, Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació i Balanç de Sumes i Saldos.
  • Assistència i formulació dels comptes anuals (Balanç, Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d’Efectiu i Memòria).
  • Presentació i dipòsit dels comptes anuals al Registre.
  • Control de gestió i reporting diari financer
 • Tràmits mercantils
  • Sol·licitud d’Inversió Estrangera. 
  • Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats.
  • Redacció d’estatuts socials.
  • Obtenció i legalització de llibres d’actes.
  • Generació de comptes anuals.

Enllaços relacionats:

Permisos de residència

Inversió estrangera

Ideand 360º

Contacta amb nosaltres