Empreses en dificultats

Les companyies estan afrontant escenaris cada vegada més complexos, entre d’altres: vendes decreixents o estancades, marges deteriorats, tensions de tresoreria, unitats de negoci en pèrdues, estructures de cost sobredimensionades i conflictes entre les parts (proveïdors, clients, accionistes, reguladors, empleats, etc). Es tracta de situacions que, de no ser gestionades amb la deguda diligència, poden tornar-se irreversibles, amb el seu conseqüent impacte en la viabilitat i sostenibilitat de l’empresa.

En aquest sentit, l’experiència ens demostra que les organitzacions, evitant desviar dels seus plans de negoci i desatendre les prioritats del dia a dia, difereixen en el temps aquestes situacions d’alarma o de conflicte i les gestionen amb dificultat. Les qüestions urgents acaben passant per davant de les importants. A més, el factor emocional, dificulta que la fase de diagnòstic i posterior presa de decisions sigui absolutament objectiva i rigorosa.

Des d’IdeAnd Consulting, en aliança amb Forest Partners, dissenyem solucions que garanteixin la continuïtat dels negocis i l’adequada gestió de conflictes. El nostre objectiu és ajudar a la direcció, els accionistes, i / o creditors, incloent entitats financeres.

Principals àrees de servei:

Assessorem i acompanyem als nostres clients en la definició i posterior execució de plans d’acció òptims davant de situacions especials i complexes.
Disposem d’un equip multidisciplinari i treballem de forma integrada i en estreta col·laboració amb advocats, auditors, consultors i experts sectorials, oferint en tot moment un servei especialitzat i independent.
 • Crisi i reestructuracions empresarials, operatives i financeres.
 • Plans de millora d’eficiència o de reducció de costos.
 • Transaccions. Assistència en la venda de societats, d’unitats productives o d’actius. Liquidacions ordenades. Valoracions. Processos de due diligence. Etc
 • Pràctica forense en entorns judicials o de disputa. Proves pericials.
 • Arbitratges. Mediacions. Investigacions. Insolvències. Auditories internes. Etc
 • Monitorització de plans de negoci i revisions de negoci independents. Es tracta d’una avaluació de negoci completa, objectiva i independent, permetent al deutor, als seus creditors i / o inversors comptar amb una opinió rigorosa sobre la viabilitat present i futura.
 • Gestió de carteres. Busquem opcions de millora de rendibilitat d’aquelles participacions que es troben en situació de baixa rendibilitat o que estiguin danyant el conjunt de la cartera.

Forest Partners

És una Boutique de serveis professionals única a Espanya especialitzada en situacions especials i complexes.

El seu equip està composat de professionals amb una dilatada experiència en firmes de primer nivell. Han estat nomenats administradors concursals en més d’un centenar de concursos, molts d’ells d’especial rellevància. També han assessorat en la presentació i gestió de procediments concursals. Han participat com a pèrits en moltes de les grans disputes succeïdes a Espanya i han realitzat amb èxit nombroses investigacions de frau.

Dins de les seves credencials públiques, podem destacar entre d’altres, els següents processos de compravenda:

 • Cacaolat – Venda de la Societat Damm-Cobega.
 • Procés de venda de Seda Solubles. Líder nacional en la fabricació de cafè soluble i afins de marca blanca i de distribuïdor. (Vendes 45 MM Eur)
 • Due Diligence de Compra de la Societat Blanco (Vendes 150 MM Eur).
 • Procés de Venda d’Establiments Miró.
 • Procés de Venda d’Artenius Turkpet. (Societat turca amb vendes aprox 130 MM Eur)
 • Procés de Venda del líder nacional i internacional en la fabricació de preformes i botelles de plàstic (LSB / Appe). Sis societats a Europa.

Quedem a la vostra disposició, sense compromís, per conèixer les vostres necessitats i explorar eventuals vies de col·laboració.

IdeAnd Consulting