Finances i Control de Gestió

Tradicionalment, la funció financera s’ha concebut com una àrea més centrada en procediments comptables i administratius. El context actual però demanda que els departaments financers i de control de gestió assumeixin un paper més estratègic i prioritzant, entre d’altres: la confecció d’informes exhaustius de negoci, l’estructura de financiació i la tresoreria, la rendibilitat de les inversions, l’optimització fiscal, l’elaboració i seguiment de pressupostos, la comptabilitat analítica, els projectes de reducció de despeses i eventuals operacions corporatives.

IdeAnd Consulting us pot ajudar en tot aquest procés amb l’objectiu d’alinear la política financera amb els eixos estratègics.

Ventall de serveis IdeAnd Consulting:

  • Diagnòstic financer de l’empresa. Plans de viabilitat i servei de seguiment periòdic.
  • Informes de reporting a Direcció General, al Consell d’Administració i Accionistes.
  • Projectes d’estalvi, de refinançament i d’optimització fiscal.
  • Avaluació d’inversions i participades.
  • Control de gestió: definició de procediments, implantació analítica, disseny de pressupostos i posterior seguiment.
  • Coordinació i supervisió en l’elaboració dels Estats Financers i Comptables.
  • Relació amb tercers: auditors externs, advocats, administracions i entitats financeres.

Quedem a la vostra disposició, sense cap tipus de compromís, per a conèixer les vostres necessitats i explorar possibles vies de col.laboració.

IdeAnd Consulting

Serveis relacionats:

Empreses en dificultats

Dret d’empresa i dels negocis

Inversors

Emprenedors

Si compres coses que no necessites, hauràs d’acabar venent les que necessites.
Warren Buffet
No estalviis el que et queda després de gastar; gastat el que et quedi després d’estalviar.
Warren Buffet
Mai provis la profunditat del riu amb els dos peus alhora
Warren Buffet