Marqueting i Vendes

En l’escenari actual les empreses estan apostant per estratègies omnicanal per tal d’arribar al client potencial, allà on estigui. Les polítiques de vendes s’han d’adaptar als dispositius mòbils, conjugar els mercat online i el tradicional, les xarxes socials, oferir productes diferencials i exclusius, així com estratègies promocionals i de pricing més precises.

Alhora, la gestió dels clients s’ha de convertir en prioritat absoluta. És fonamental conèixer les seves expectatives, poder-ne valorar la satisfacció, monitoritzar redempcions, conversions i llançar tot tipus d’accions de manera segmentada. En aquest sentit, sorgeix amb força l’era del Big Data, que pretén explotar grans volums de dades de valor pel negoci i obtenir una avantatge competitiu a l’hora de prendre decisions.

Ventall de serveis IdeAnd Consulting:

 • Investigacions de mercat. Estudis qualitatius i quantitatius.
 • Enquestes de satisfacció. Estudis de reputació corporativa.
 • Panels de consum i test de producte. Investigació social i d’opinió pública.
 • Estudis sectorials i de dinamització comercial.
 • Estratègia de clients i models de conversió, fidelització i recuperació.
 • Auditoria dels punts de venda i mistery shopper.
 • Qualitat de Servei.
 • Big Data i quadres de comandament.
 • Plans estratègics de màrqueting.
 • Disseny i estudi econòmic de promocions, períodes de rebaixa i campanyes. Definició d’objectius i pressupostos.
 • Plans de comunicació. Serveis de pretest publicitari. Mesura i anàlisi d’audiències.
 • Organització d’esdeveniments corporatius.
 • Optimització dels Canals comercials, la força de vendes i de la gestió de grans comptes.
 • Plans de dinamització de vendes.
 • Venta online / Internet 2.0.
 •  Definició de sistemes de retribució variable.
 • Plans de formació dels equips de vendes.
 • Estratègia de Preus i Yield Management’.

Serveis relacionats:

Internacionalització

Estratègia de vendes i preus

Inversors

Emprenedors

No es tracta només de ser millor, sinó de ser diferent.
Tom Abbot
Al final, o ets diferent o ets barat.
Guy Kawasaki
La millor publicitat és la que fan els nostres clients satisfets.
Philip Kotler

Quedem a la vostra disposició, sense cap tipus de compromís, per a conèixer les vostres necessitats i explorar possibles vies de col.laboració.

IdeAnd Consulting