Persones i Organització

Les persones segueixen sent el factor determinant de la rendibilitat i en última instància de la sostenibilitat dels negocis. El sector privat i el públic fan front a reptes sense precedents per tal de complir amb les seves agendes estratègiques i alhora mantenir costos sota control. En aquest exercici d’equilibris les persones s’erigeixen com a principal actiu i aliat. Sense cap dubte, els departaments de Recursos Humans han de seguir vetllant pel pagament de les nòmines, el compliment de les normatives laborals i dels procediments administratius, però molt més important encara, han d’assumir un rol estratègic que:

 • garanteixi un entorn amb una cultura i valors exemplars, que promogui l’atracció, el compromís i la retenció del talent.
 • es preocupi per flexibilitzar i dimensionar l’organització adequadament, establint mecanismes de desenvolupament i de compensació que dirigeixin l’organització cap als objectius estratègics.

Ventall de serveis IdeAnd Consulting:

 • Revisió de l’estructura organitzativa i funcional. Proposta de plans d’actuació.
 • Reorganitzacions empresarials. Unificació d’estructures. Integració operativa, organitzativa i cultural del personal.
 • Harmonització de condicions. Gestió del canvi. Plans de comunicació.
 • Interim Management per liderar processos de transformació amb garanties d’èxit.
 • Descripció i valoració de llocs de treball. Definició de competències per posició.
 • Definició de polítiques i normatives internes.
 • Solucions tecnològiques (E-learning, Intranet i Portals de l’empleat, etc)
 • Selecció de persones..
 • Assistència en l’elaboració de convenis d’empresa.
 • Implantació d’eines per la gestió i avaluació d’equips en base a competències i objectius.
 • Definició de trajectòries professionals i plans de successió per a rols clau.
 •  Identificació i desenvolupament d’habilitats i competències critiques.
 • Disseny i organització d’activitats d‘outdoor training i de team building.
 • Estudis de Clima Laboral.
 • Plans de Formació i de Comunicació interna..
 • Cultura corporativa (codi ètic i de responsabilitat social corporativa).
 • Diagnòstic i optimització de polítiques retributives.
 • Plans de compensació segons objectius i competències, alineats amb negoci.
 • Simulacions financeres segons escenaris.
 • Comparatives salarials per garantir l’equitat interna i la competitivitat externa.

Quedem a la vostra disposició, sense cap tipus de compromís, per a conèixer les vostres necessitats i explorar possibles vies de col.laboració.

IdeAnd Consulting

Serveis relacionats:

Empreses en dificultats

Dret d’empresa i dels negocis

Emprenedors

Estructures simples, mínims nivells jeràrquics, desenvolupament humà i formació interna. Flexibilitat i rapidesa en les decisions. Operar amb els avantatges de l’empresa petita, …
Carlos Slim
La cultura empresarial menja estratègia per esmorzar.
Peter Drucker
El talent és la suma de coneixements i de valors, multiplicat per l’actitud.
Luis Conde