Residència Activa: Residència i Treball per compte d’altri

  • Acollir-se a la quota reglamentària establerta.
  • Establir la residència permanent i efectiva a Andorra.
  • Disposar d’un contracte de treball amb una empresa andorrana.
  • Disposar del certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat i dels països de residència.
  • Passar revisió mèdica del departament d’Immigració d’Andorra.
  • Document acreditatiu de la compra o lloguer d’una propietat a Andorra.
  • Document acreditatiu de l’estat civil.
  • Curriculum Vitae.

Aquest permís de residència ha de renovar-se al cap de dos anys. Posteriorment es pot renovar durant dos anys més, seguit d’una pròrroga de tres anys. Després del setè any d’estada rebrà una renovació per deu anys consecutius.

Enllaços relacionats:

Tipus de residència

Inversió estrangera

Gestoria

Contacta amb nosaltres