Residència Activa: Residència i Treball per compte propi

  • Acollir-se a la quota reglamentària establerta.
  • Establir la residència principal a Andorra.
  • Exercir una activitat per compte propi.
  • Disposar del certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat i dels països de residència.
  • Passar revisió mèdica del departament d’Immigració d’Andorra.
  • Document acreditatiu de la compra o lloguer d’una propietat a Andorra.
  • Document acreditatiu de l’estat civil.
  • Curriculum Vitae.

Aquest permís de residència s’ha de renovar al cap d’un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys. Després del setè any d’estada rebrà una renovació per deu anys consecutius.

Enllaços relacionats:

Tipus de residència

Inversió estrangera

Gestoria

Contacta amb nosaltres