Residència per ingrés en centres privats: geriàtrics, de cures mèdiques o terapèutiques

  • Acollir-se a la quota reglamentària establerta.
  • Establir la residència principal a Andorra.
  • Residència mínima de 90 dies a l’any.
  • Disposar del certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat i dels països de residència.

El permís de residència s’atorga per un any prorrogable. Les renovacions es concedeixen per períodes d’un any.

Enllaços relacionats:

Tipus de residència

Inversió estrangera

Gestoria

Contacta amb nosaltres