Residència per professionals amb projecció internacional

  • La seu principal de l’empresa ha d’estar ubicada a Andorra. L’empresa ha de contractar una persona, com a mínim, en règim laboral i el 85% dels serveis prestats pel professional han de ser utilitzats fora del territori andorrà.
  • Cal presentar un business plan complet i detallat.
  • Residència mínima de 90 dies a l’any a Andorra.
  • Disposar del certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat i dels països de residència.
  • Dipòsit no remunerat a les autoritats competents andorranes de 50.000 euros.
  • Dipòsit no remunerat de 10.000 euros addicionals per cada persona a càrrec.
  • Demostrar mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec.
  • Document acreditatiu de la compra o lloguer d’una propietat a Andorra.
  • Passar revisió mèdica del departament d’Immigració d’Andorra.
  • Justificants d’assegurances d’invalidesa, jubilació i malaltia.

Aquest permís de residència ha de renovar-se al cap de dos anys. Posteriorment es pot renovar durant dos anys més, seguit d’una pròrroga de tres anys. Després del setè any d’estada rebrà una renovació per deu anys consecutius.

Enllaços relacionats:

Tipus de residència

Inversió estrangera

Gestoria

Contacta amb nosaltres