Residència per raons d’interès científic, cultural o esportiu

  • Estar en disposició de títols i / o certificats que acreditin el reconeixement en l’àmbit de la investigació, del món artístic o de l’esport d’elit.
  • Residència mínima de 90 dies a l’any a Andorra.
  • Disposar del certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat i dels països de residència.
  • Dipòsit no remunerat a les autoritats competents andorranes de 50.000 euros.
  • Dipòsit no remunerat de 10.000 euros addicionals per cada persona a càrrec.
  • Demostrar mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec.
  • Document acreditatiu de la compra o lloguer d’una propietat a Andorra.
  • Justificants d’assegurances d’invalidesa, jubilació i malaltia.

El permís de residència s’ha de renovar després del primer any. Passat el primer any, es renova cada tres anys.

Enllaços relacionats:

Tipus de residència

Inversió estrangera

Gestoria

Contacta amb nosaltres