Residència passiva o no lucrativa

 • Residència mínima de 90 dies a l’any a Andorra.
 • Obtenir certificat d’antecedents penals al país de residència i d’origen.
 • Demostrar mitjans econòmics suficients per mantenir-se el titular i les seves persones a càrrec.
 • Passar revisió mèdica del departament d’Immigració d’Andorra.
 • Dipòsit no remunerat a les autoritats competents andorranes de 50.000 euros.
 • Dipòsit no remunerat de 10.000 euros addicional per cada persona a càrrec.
 • Document acreditatiu de la compra o lloguer d’una propietat a Andorra.
 • Inversió de 350.000 euros, en un dels següents apartats:
  • Participacions en el capital social o fons propis de societats residents a Andorra.
  • Instruments de deute o financers emesos per entitats residents a Andorra.
  • Béns immobles situats en territori andorrà.
 • Justificants d’assegurances d’invalidesa, jubilació i malaltia.
 • Assegurança mèdica privada.
 • Certificat civil i passaport.

Aquest permís de residència ha de renovar-se al cap de dos anys. Posteriorment es pot renovar durant dos anys més, seguit d’una pròrroga de tres anys. Després del setè any d’estada rebrà una renovació per deu anys consecutius.

Enllaços relacionats:

Tipus de residència

Inversió estrangera

Gestoria

Contacta amb nosaltres