El dimarts 5 de Maig, Cristina Danon d’ITC i Àngel Espar d’IdeAnd, van impartir un seminari sobre les oportunitats de negoci que ofereix Alemanya. La ponència s’engloba dins del cicle d’internacionalització de la PIME organitzat conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. En aquesta ocasió a més, la Sra. Núria Vila, advocada, va cobrir els aspectes fiscals a considerar en el comerç internacional entre ambdós països.

Alemanya oportunitats de negoci

Alemanya va tancar l’any 2014 confirmant el dinamisme i la robustesa de la seva economia, amb un creixement del 1,6% del seu PIB. Paral.lelament, va demostrar un comportament positiu en les seves importacions que varen augmentar un 2% respecte la xifra assolida el 2013. Alemanya es tracta de fet, del segon mercat on exporten més les empreses espanyoles i del 1er mercat per a les empreses franceses.

Si revisem estadístiques de comerç entre Andorra i Alemanya l’any 2014, constatem que Andorra importa per valor de 45 milions d’Eur procedents d’Alemanya i hi exporta poc menys d’1 milió d’Eur. Alemanya és el 4rt país d’on més importa Andorra i el 10è país a on més exporta. Com a dada més sorprenent, a analitzar en detall, veiem que les exportacions d’Andorra destí Alemanya arriben l’any 2007 a 14,6 milions d’Eur comparats amb el milió d’Eur del 2014. El capítol que major rellevància i variació registra es tracta del de “Màquines, aparells i material elèctric, i els components, aparells d’enregistrament o reproducció de so, aparells d’enregistrament o reproducció d’imatges i so en televisió, i els components i accessoris”.

Durant el seminari es va tractar diferents punts d’interès, a destacar:

  • Integració d’Andorra en el comerç internacional
  • Evolució de les importacions i exportacions d’Andorra per país (anys 2007 / 2014).
  • Breu introducció del país, detallant aspectes econòmics, polítics i organitzatius i socials.
  • Anàlisi del mercat alemany, revisant els principals sectors productius així com els canals de distribució més efectius.
  • El protocol de negociació,

Es va concloure el seminari amb una entrevista per vídeo-conferència amb la directora de l’oficina d’ITC a Berlín.

Deixant de banda els mercats emergents de major creixement (Àfrica, Àsia, etc) i alhora de major risc, Alemanya es configura com un dels mercats de proximitat més atractius ja sigui per importar / exportar o atraure turistes i inversors alemanys. Si esteu valorant la possibilitat de fer negocia amb Alemanya, no dubteu en contactar amb nosaltres per rebre orientació inicial i arribat el punt, explorar eventuals vies de col.laboració.

Per a consultar la presentació podeu clicar en aquest link.

IdeAnd Consulting

Angel Espar